Bebop2_20170523094711+0200

Widok na boisko i budynki nr 1,2,3